Latijn-wiskunde

lessentabel 3de graad Latijn-wiskunde

Klik hier voor een totaaloverzicht van alle lessentabellen ASO6de jaar
Aardrijkskunde
1
Biologie
1
Chemie
1
Duits
1
Engels
2
Esthetica 1
Frans
3
Fysica
2
Geschiedenis
2
Godsdienst
2
Latijn4
Lichamelijke opvoeding
2
Nederlands
4
Wiskunde6
TOTAAL32

Richting Latijn-wiskunde

Volgde je in de tweede graad Latijn, dan kan je in de derde graad voor de specialisatie Latijn-wiskunde kiezen.


Vakken algemene vorming

In het vijfde en zesde jaar ASO zetten we de brede algemene vorming verder. Voortstuderen in het hoger onderwijs is vanzelfsprekend.

Een brede talenopleiding (Frans, Engels en Duits) en een grondige wiskundige vorming zijn eigen aan elke ASO-richting. Verder zijn er voor elke ASO’er algemeen vormende vakken: aardrijkskunde, geschiedenis, godsdienst en minstens een basispakket wetenschappen. We voegen er ook een uurtje esthetica aan toe. 

Lees meer

Lees minder

De toekomst 

Met je ASO-opleiding in het secundair onderwijs ben je nog niet klaar voor de arbeidsmarkt: voortstuderen in het hoger onderwijs is het vanzelfsprekende vervolg. 

De meeste professionele bacheloropleidingen liggen binnen het bereik van elke afgestudeerde ASO’er. Voorbehoud is er wel voor hogere opleidingen die bijvoorbeeld een bijzondere vooropleiding technische, artistieke of praktische kennis en vaardigheden veronderstellen (vb. muziekconservatorium, elektromechanica). 

Academische (al dan niet universitaire) opleidingen zijn voornamelijk aangewezen voor leerlingen met een ASO-vooropleiding. De gekozen studierichting in het ASO is soms, maar lang niet altijd, van belang bij de keuze van een geschikte academische studie. 

Zuiver wetenschappelijke of ingenieursopleidingen verwachten vaak heel wat voorkennis van wiskunde en/of wetenschappen. Dit geldt in mindere mate voor taalgerichte, sociale of sommige economische opleidingen. 

Naast je vooropleiding zijn zeker ook persoonlijkheidskenmerken en persoonlijke studievaardigheden doorslaggevend voor succesvol verderstuderen.