Lessentabel 3de graad ASO


ECONOMIE
MODERNE TALEN
LATIJN
MODERNE TALEN
LATIJN
WISKUNDE
STEM
WISKUNDE
WETENSCHAPPEN
Lesvak
5de jaar6de jaar5de jaar
6de jaar
5de jaar
6de jaar
5de jaar
6de jaar
5de jaar
6de jaar
Aardrijkskunde1111112121
Geschiedenis2222222222
Godsdienst2222222222
Lichamelijke opvoeding2222222222Nederlands4444444444
Frans4444333333
Engels3333222222
Duits3232110/1*0/1*11Wiskunde3333666666Esthetica
111111--11
Natuurwetenschappen2222------
Economie45--------
Seminarie wiskunde0/10/10/10/1------
Seminarie Duits-1/0-1------
Sem. humane wetenschappen1/0-1/0-------
Sem. filosofie---1/0------


Latijn--4444----Biologie----112222
Chemie----112233
Fysica (CLIL in 5de-Engels)----222323
STEM------33--

* = Facultatief