Handel

lessentabel 3de graad Handel

Klik hier voor een totaaloverzicht van alle lessentabellen TSO6de jaar
Aardrijkskunde1
Bedrijfseconomie10
Duits3
Engels3
Frans4
Geschiedenis1
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Natuurwetenschappen1
Nederlands4
Wiskunde3
TOTAAL34

Richting Handel

De richting Handel biedt een administratief-commerciële opleiding die voorbereidt op verder studeren in het hoger onderwijs. Een stevige algemene vorming en een uitgebreid pakket aan talen ondersteunen de bedrijfsgerichte basisvorming. De nadruk ligt niet alleen op kennis, maar ook op vaardigheden en attitudes. 

Vakken algemene vorming

Zoals iedereen krijgt de handelsleerling godsdienst en lichamelijke opvoeding. Een brede algemene vorming wordt gewaarborgd door de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuurwetenschappen en wiskunde. 

Bedrijfseconomie

De leerlingen krijgen een inleiding in de basisbegrippen van de handelswereld aan de hand van de studie van een handelsonderneming. Er is o.a. aandacht voor de documentenstroom, voor administratieve en commerciële verrichtingen, in het bijzonder boekhouden, marketing- en verkoopactiviteiten. De kennis wordt gekoppeld aan de praktijk door het uitvoeren van projecten, bedrijfsbezoeken, gastlessen door ondernemers, geïntegreerde proef met minionderneming. 

Moderne talen

De jongere leert zich vlot uitdrukken in het Nederlands, Frans, Engels en Duits. Er is specifieke aandacht voor de communicatieve vaardigheden in bedrijfseconomische situaties, maar ook in andere contexten. Er zijn ook meerdere buitenlandse uitstappen.

 

Lees meer

Lees minder

Geïntegreerde proef/minionderneming

De theorie wordt omgezet in de praktijk door het runnen van een eigen minionderneming. De leerling bewijst de beheersing van de praktijkgerichte vaardigheden bedrijfseconomie en moderne talen door het maken van de geïntegreerde proef. De minionderneming is hierbij de spil waarrond meerdere bedrijfsgerichte en taalopdrachten worden uitgevoerd.