Algemene vorming 2A

2a met een Basisoptie en differentiatie-uren

Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Mens en samenleving 1
Muziek 1
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
Techniek 2
Wiskunde 4
Totaal algemene vorming 25
Basisoptie* 5
Differentiatie-uren** 2
Totaal 32

*Bassisopties                                           * Differentiatie-uren

Economie en organisatie                         + 1u Frans en 1u Nederlands

Maatschappij en welzijn                          + 1u natuurwetenschappen en 1u Nederlands

Moderne talen/wetenschappen              + 1u Frans en 1u Nederlands

STEM-technieken                                      + 1u wiskunde en 1u Nederlands

STEM-wetenschappen                              + 1u wiskunde en 1u Nederlands

 

Algemene vorming:

Zit je in 2A met een basisoptie dan heb je nog 25 u algemene vorming per week.

 

Basisoptie:

Verder kies je een basisoptie waarin je je 5u/week zal bekwamen. Het hele jaar door verdiep je je in deze basisoptie.

 

Differentiatie-uren:

Naast de basisoptie heb je nog 2u differentiatie: 1u Nederlands als verbreding en verdieping van de 4u Nederlands in de algemene vorming en 1 vakspecifiek uur waarin we kennis en vaardigheden aanscherpen die we nodig achten bij de basisoptie.