Zorg en welzijn

Lessentabel 2de graad Zorg en welzijn

Klik hier voor totaaloverzicht lessentabel van alle studierichtingen met finaliteit ARBEIDSMARKGERICHT.3de jaar4de jaar
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Engels22
PAV:77
  • MAVO/Nederlands
55
  • Wetenschappen/Wiskunde
22
Zorg en welzijn:1818
  • Gezondheid en welzijn
44
  • Indirecte zorg
1010
  • Pedagogisch handelen
44
Artistieke vorming22
TOTAAL3333


Richting Zorg en welzijn

Zorg en welzijn is een praktische studierichting. Aandacht voor de mens in de thuiscontext staat centraal. Er ligt veel nadruk op intermenselijke verhoudingen waardoor er flink geoefend wordt op sociale en communicatieve vaardigheden. Het accent ligt voornamelijk op de gezonde mens in een diverse samenleving en hoe men daarin zorg draagt voor zichzelf. Je verwerft een basisinzicht in anatomie en fysiologie. Je maakt kennis met directe zorg, maar zal toch overwegend ondergedompeld worden in de indirecte zorg.

 

Zorg en welzijn is een studierichting binnen de finaliteit 'arbeidsmarkgericht'. Deze bereidt je voor op een job. Verder studeren in een bachelor is enkel mogelijk na het volgen van een 7de jaar (se-n-se) dat voorbereidt op hoger onderwijs.


Jouw profiel

Jij kan

  • fijn motorisch werken
  • vanuit een theoretische benadering naar mens en samenleving, zorgverlening en begeleiding kijken
  • theoretische kaders inzetten bij het uitvoeren van opdrachten m.b.t. indirecte zorg, zorgverlening en begeleiding
  • sociaal en communicatief handelen

 

ICT: De leerplandoelen ICT behandelen we niet in een apart vak maar tijdens maandelijkse ICT-projecten.