Lessentabel 2e graad finaliteit ARBEIDSMARKTGERICHT


MECHANICA

ZORG EN WELZIJN


3de jaar4de jaar3de jaar4de jaar
 ALGEMENE VORMING:Godsdienst2222
Lichamelijke opvoeding2222
Engels/Frans2222
PAV:8888
  • Mavo
3333
  • Nederlands
3333
  • Wiskunde
1111
  • Natuurwetenschappen
1111

SPECIFIEKE VORMING:Mechanica2020--
Zorg en welzijn:--17=17=
  • Gezondheid en welzijn
--44
  • Indirecte zorg
--99
  • Pedagogisch handelen
--44

VRIJE RUIMTE:Handvaardigheid--11
Artistieke vorming--22

34343434