Lessentabel 2e graad finaliteit ARBEIDSMARKTGERICHT


MECHANICA

ZORG EN WELZIJN


3de jaar4de jaar3de jaar4de jaar
 ALGEMENE VORMING:Godsdienst2222
Lichamelijke opvoeding2222
Engels2222
PAV:7777
  • Mavo/Nederlands
5555
  • Wetenschappen/Wiskunde
2222

SPECIFIEKE VORMING:Mechanica2020--
Zorg en welzijn:--1818
  • Gezondheid en welzijn
--44
  • Indirecte zorg
--1010
  • Pedagogisch handelen
--44

VRIJE RUIMTE:Artistieke vorming--22
TOTAAL33333333