Natuurwetenschappen

Lessentabel 2de graad Natuurwetenschappen

Klik hier voor een totaaloverzicht lessentabel van alle studierichtingen met finaliteit DOORSTROOM-DOMEINOVERSCHRIJDEND. 3de jaar4de jaar
Aardrijkskunde11
Godsdienst22
Geschiedenis (CLIL-Frans)22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Frans44
Engels22
Wiskunde55
Wetenschappen:

 • Biologie
22
 • Chemie
33
 • Fysica
33
Keuzepakket:
 • STEM
 • Moderne vreemde talen/mediakunde
 • Gedragswetenschappen

22
TOTAAL3232

Richting Natuurwetenschappen 

Natuurwetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit die je voorbereidt op een brede waaier aan bachelors. Ze combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschapen biologie, chemie, fysica en wiskunde.


Vakken algemene vorming

Wie vanaf het derde jaar (begin van de tweede graad) voor DOORSTROOM kiest, begint aan een algemene vorming. Voortstuderen in het hoger onderwijs is vanzelfsprekend.

Behalve lichamelijke opvoeding zijn alle vakken theoretisch van aard.

Een brede talenopleiding en een grondige wiskundige vorming zijn eigen aan elke doorstroomfinaliteit. Verder zijn er voor elke doorstromer algemeen vormende vakken: aardrijkskunde, geschiedenis en godsdienst.

 

Jouw profiel 

Jij kan

 • inzicht tonen voor complexe leerinhouden
 • vlot verbanden leggen
 • logisch redeneren
 • complexere leerinhouden verwerven in een beperkt tijdsbestek
 • geordend denken
 • wiskundig abstracte begrippen en concepten hanteren en inzichtelijk aanwenden in natuurwetenschappelijke contexten
 • planmatig verbanden leggen bij het onderzoeken van fenomenen en het oplossen van problemen in biologie, chemie en fysica
 • wiskundige en natuurwetenschappelijke inzichten doelgericht met elkaar in verband brengen.

In de 2 uur vrije ruimte (keuzepakket) geven we je de mogelijkheid om op graadbasis een pakket naar eigen interesse en talenten te kiezen.


ICT: De leerplandoelen ICT behandelen we niet in een apart vak maar tijdens maandelijkse ICT-projecten.