Latijn

Lessentabel 2de graad Latijn

Klik hier voor een totaaloverzicht lessentabel van alle studierichtingen met finaliteit DOORSTROOM-DOMEINOVERSCHRIJDEND.3de jaar4de jaar
Aardrijkskunde11
Godsdienst22
Geschiedenis (CLIL-Frans)22
Lichamelijke opvoeding22
Biologie11
Chemie11
Fysica11
Nederlands44
Frans44
Engels22
Duits-1
Wiskunde55
Latijn54
Keuzepakket:
 • STEM
 • Moderne vreemde talen / mediakunde
 • Gedragswetenschappen

22
TOTAAL3232

Richting Latijn 

In de tweede graad kies je enkel Latijn als je al Latijn volgde in de eerste graad. Latijn is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit die je voorbereidt op een brede waaier aan bachelors. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde. Je verdiept je in het taalsysteem van het Latijn en verwerft via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid.


Vakken algemene vorming

Wie vanaf het derde jaar (begin van de tweede graad) voor doorstroomfinaliteit kiest, begint aan een algemene vorming. Voortstuderen in het hoger onderwijs is vanzelfsprekend.

Behalve lichamelijke opvoeding zijn alle vakken theoretisch van aard.

Een brede talenopleiding (Frans, Engels en eventueel vanaf het vierde jaar Duits) en een grondige wiskundige vorming zijn eigen aan elke doorstroomfinaliteit. Verder zijn er voor alle doorstromers algemeen vormende vakken: aardrijkskunde, geschiedenis,  godsdienst en minstens een basispakket natuurwetenschappen.

 

Jouw profiel 

Jij kan

 • inzicht tonen in complexe leerinhouden
 • vlot verbanden leggen tussen leerinhouden
 • logisch redeneren
 • complexere leerinhouden verwerven in een beperkt tijdsbestek
 • geordend denken
 • wiskundig abstracte begrippen en concepten hanteren
 • taal op een abstracte en gestructureerde manier analyseren
 • doorzetten om de gepaste vertaling te vinden

In de 2 uur vrije ruimte (keuzepakket) geven we je de mogelijkheid om op graadbasis een pakket naar eigen interesse en talenten te kiezen.


ICT: De leerplandoelen ICT behandelen we niet in een apart vak maar tijdens maandelijkse ICT-projecten.