Pedagogisch project

OPVOEDKUNDIG PROJECT VAN ONZE SCHOOL

Wat vinden wij belangrijk in de opvoeding van jonge mensen? Deze vraag beantwoorden we graag in het opvoedkundig project van onze school.

Wij laten ons hierbij enerzijds inspireren door Clara van Assisi, naar wie ons onze school genoemd werd, en baseren ons anderzijds op de resultaten van een bevraging bij al onze stakeholders: leerlingen, ouders, personeel en de leden van het plaatselijk bestuur.  


 
Wij streven ernaar dat iedereen zich betrokken voelt bij het school maken. School maak je immers samen: met leerlingen, leerkrachten, directie, ondersteunend personeel, ouders, de buurt… Mee voelen, mee denken, meedoen, meeleven… We slaan samen de handen in elkaar en leren van elkaar.


Daarnaast vinden wij het heel belangrijk dat elke SCC-schoolmaker zich geaccepteerd voelt bij ons. Dat kan alleen als we een veilig en hartelijk leef- en leerklimaat creëren waarin je het gevoel hebt dat je jezelf mag zijn. Daarvoor is het van groot belang dat we elkaar de hand reiken, dat we respectvol en begripvol met elkaar omgaan. Wij willen een open huis zijn, een plek waar je gastvrij ontvangen wordt


Als we zo’n warm klimaat kunnen creëren, dan staat de deur open voor groei, voor ontwikkeling en neem dat laatste woord gerust ruim. We hebben oog voor je hele ontwikkeling, voor je hoofd, je hart en je handen! Ons adagio is: Je kan het NOG niet! Leren gaat met vallen en opstaan, met lukken en mislukken en daar wil onze school je graag bij ondersteunen. Wij willen je kansen blijven aanreiken om je op weg te helpen naar zelfontplooiing, zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid. We nemen je bij de hand, maar stilaan laten we je ook los.


Tot slot willen we in ons opvoedingsproject het belang van het WIJ onderstrepen. Onze tijd stelt een IK-cultuur wel erg centraal en bevordert die ook: als ik mij maar goed voel, van de anderen hoef ik mij niets aan te trekken, alleen als het mij beter uitkomt… Wij willen tegen deze stroom invaren. We moeten er zijn voor elkaar. Als mens groei je ook als je bezorgd kan zijn om anderen, als je leert omgaan met elkaar en probeert een groep te vormen die elkaar steunt en opvangt. In de verbinding vinden we elkaar, samen gaan we ervoor!