Clara van Assisi

Chiara di Favarone (1194 – 1253) werd geboren in een rijke familie van Assisi. Heel wat dingen zaten haar erg mee: zij was bijzonder knap, ze hoefde zich geen zorgen te maken over geld of welstand en haar ouders konden gemakkelijk een adellijke bruidegom voor haar vinden.

Maar Clara wees dit allemaal af: reeds als kind was zij gevoelig voor zwakke mensen en ze wilde helemaal voor God leven. Toen zij hoorde vertellen over haar indrukwekkende stads- en tijdsgenoot Franciscus, zocht ze hem op. Zijn radicale keuze voor God en de mensen door een leven van armoede, gebed en inzet raakte haar zo dat ook Chiara niet anders wou dan op die manier te leven.

Ze verliet het ouderlijke huis en ging wonen in San Damiano, het kerkje dat Franciscus nog hersteld had. Al vlug waren er heel wat vrouwen die haar volgden, want haar onvoorwaardelijke keuze om te leven naar het voorbeeld van Jezus werkte aanstekelijk als een vuur, tot over de grenzen van Italië heen.

Ook vandaag nog blijft Clara van Assisi de beleving van evangelische waarden. De naam van onze school is meer dan een herkenningsteken. De waarden en ideeën van Franciscus en Clara blijven ons inspireren, hebben nog een toekomst voor ons en we willen ze herkennen in de stijl van het Sint-Claracollege. We werken volgens een christelijk geïnspireerde levensstijl die radicaal kiest voor de waarden van het evangelie:

  • een liefdevolle behulpzaamheid voor andere mensen, vooral voor hen die de meeste hulp nodig hebben;
  • een eenvoudige, sobere stijl met respect voor het milieu en de natuur zonder nodeloze verkwisting;
  • een hartelijk klimaat waarin iedereen zich thuis kan voelen en waar men respect heeft voor anderen;
  • een open houding tegenover andere culturen en levensbeschouwingen.