Sociale en technische wetenschappen

lessentabel 3de graad 

Sociale en technische wetenschappen

Klik hier voor een totaaloverzicht van alle lessentabellen TSO


6de jaar
Aardrijkskunde1
Engels2
Frans3
Nederlands4
Geschiedenis1
Godsdienst2
Integrale opdrachten5
Lichamelijke opvoeding2
Natuurwetenschappen 4
Onderzoek en ontwerp (O&O)0/2
Sociale wetenschappen4
Mens en maatschappij (M&M)2/0
Wiskunde3
TOTAAL33


Wanneer kies je voor STW? 

 • Je bent sociaal en je wil die sociale vaardigheden verder ontwikkelen.
 • Je hebt aanleg en interesse voor sociale wetenschappen en natuurwetenschappen.
 • Je hebt belangstelling voor gezondheid en gezonde voeding.
 • Creatief en probleemoplossend denken en handelen is echt iets voor jou;
 • Je bent praktisch gericht, maar je vindt tegelijk dat algemene vorming belangrijk is.
 • Je wil na het secundair onderwijs eventueel nog verder studeren.
 • Je denkt aan een beroep waarin omgaan met mensen centraal staat, zoals in het onderwijs, de gezondheidszorg of de sociale sector.


Lees meer

Lees minder

Sociale wetenschappen

Hoe komt het dat mensen zich zo verschillend ontwikkelen en gedragen? Over welke unieke eigenschappen  beschik jij zelf en hoe kan je jouw kwaliteiten maximaal inzetten in jouw dagelijkse leven? Hoe is onze samenleving georganiseerd en hoe neem jij eraan deel?

Dit zijn slechts enkele vragen waar jij je in het vak sociale wetenschappen over buigt. Met behulp van verschillende menswetenschappelijke inzichten en theorieën vergroot je je kennis over jezelf, je naaste omgeving en onze samenleving.

Natuurwetenschappen

In het vak natuurwetenschappen komen talrijke maatschappelijk relevante thema’s aan bod. Misschien wordt je interesse hierdoor geprikkeld en kies je een wetenschappelijke vervolgstudie. Indien je toch een heel andere richting uit zou gaan, is de opgedane kennis sowieso nuttig voor uiterst praktische zaken zoals het correct leren interpreteren van voedingswaarden, verstandige keuzes leren maken rond energie efficiëntie en een gefundeerde mening te vormen omtrent onderwerpen als kernenergie, gentechnologie … Ook leer je zaken waar de meesten van ons op één of andere manier mee geconfronteerd worden zoals kinderen krijgen, de werking van het immuunsysteem begrijpen …  

Integrale opdrachten

In integrale opdrachten verwerf je vier competenties (= samenspel van vaardigheden, kennis en attitudes)

 1. sociaal-wetenschappelijke en natuurwetenschappelijke thema’s onderzoeken;
 2. een persoonsgerichte activiteit of een maaltijd organiseren voor een groep;
 3. mondeling presenteren voor een groep;
 4. je eigen studieloopbaan in handen nemen.

Hierbij staat actief leren centraal, je wordt individueel of in groep aan het werk gezet met een opdracht waarin je deze competenties kan aanleren en inoefenen. Je leert na te denken over je eigen leerproces, dit evalueren en bijsturen.


Keuzevakken

MENS EN MAATSCHAPPIJ

Wie interesse heeft in thema’s als psychische gezondheid, mentale veerkracht,  rouw, menslievende acties als vrijwilligerswerk en orgaandonatie,… kan zijn hartje op halen in het vak ‘mens en maatschappij’. We zoomen in op allerlei thema’s met als rode draad: de mens in interactie met zijn omgeving. Na het verkennen van de nodige theoretische achtergrond gaan de leerlingen ook zelf op ontdekking via interactieve en ervaringsgerichte opdrachten. 


ONTWERP EN ONDERZOEK

Als natuurwetenschappen helemaal jouw ding is en je leergierig bent naar meer, is O&O helemaal iets voor jou. Het ontwerpend en onderzoekend leren staat centraal. In de tweede graad is de aanpak iets meer praktisch. In de derde graad krijg je de mogelijkheid om, mede door onderzoek, je theoretische bagage over chemie, fysica, biologie en ICT uit te breiden. 


Toekomstmogelijkheden

Sociale en technische wetenschappen is een doorstroomrichting en dat betekent dat de leerlingen na het zesde jaar doorstromen naar hoger onderwijs. De meesten kiezen een professionele bachelor.

 

IN HET ONDERWIJS

Leraar kleuteronderwijs, Leraar lager onderwijs, Leraar secundair onderwijs

 

IN DE GEZONDHEIDSLEER

Verpleegkunde, Vroedkunde, Orthopedie, Ergotherapie, Farmaceutische en biologische technieken, Medisch laboratoriumtechnologie, Voeding- en dieetkunde, Audiologie en logopedie

 

SOCIAALAGOGISCH WERK

Orthopedagogie, Assistent in de psychologie, Maatschappelijk assistent

 

PRODUCTIE-, DISTRIBUTIE- EN TECHNISCHE SECTOR

Kwaliteitszorg, Milieuzorg, Voedselbehandeling, Bedrijfs- en middenstandsopleidingen, Technologie