Wetenschappen-wiskunde

Lessentabel 3de graad Wetenschappen- wiskunde

Klik hier voor een totaaloverzicht lessentabel van alle studierichtingen met finaliteit DOORSTROOM-DOMEINOVERSCHRIJDEND. 5de jaar6de jaar
Aardrijkskunde21
Godsdienst22
Geschiedenis 22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Biologie22
Chemie32
Fysica23
Wiskunde66
Informaticawetenschappen-1
Keuzepakket:
  • STEM (in de 2de graad STEM gevolgd)
  • Extra wiskunde (voor lln. met standaard 6u wiskunde)
  • Spaans
  • Kunst en Filosofie
22
TOTAAL3232

In de 2 uur vrije ruimte (keuzepakket) geven we je de mogelijkheid om op graadbasis een pakket naar eigen interesse en talenten te kiezen. Opgelet: je kan enkel STEM kiezen als je dit keuzepakket al in de tweede graad volgde. Je kan enkel extra wiskunde kiezen als je 6u wiskunde volgt.


Naast al deze vakken is er ook nog een GFL, een gemeenschappelijk funderend leerplan, en een leerplan financiële en economische vorming. Beide leerplannen omvatten voornamelijk maatschappelijke, artistieke, ICT- en economische doelen. We voorzien hier geen apart uur voor, maar koppelen deze doelen aan vakken, projecten en uitstappen.


Richting Wetenschappen wiskunde 

De richting Wetenschappen-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde. Je leert abstracte wiskundige concepten te gebruiken en scherpt jouw wiskundige vaardigheden aan.

 

Jouw profiel

Jij kan

  • geordend denken
  • logisch redeneren
  • complexere leerinhouden verwerven in een beperkt tijdsbestek
  • wiskundig abstracte begrippen en concepten hanteren
  • wetenschappelijk onderbouwd aan de slag met fenomenen in biologie, fysica en chemie


Verder studeren

Een doorstroomrichting houdt heel veel mogelijkheden open om verder te studeren. Mogelijke vervolgopleidingen zijn o.a. Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen, Farmaceutische Wetenschappen, Architectuur en Ingenieurswetenschappen.