Welzijnswetenschappen

Lessentabel 3de graad Welzijnswetenschappen

Klik hier voor totaaloverzicht lessentabel van alle studierichtingen binnen DOORSTROOM-DOMEINGEBONDEN.5de jaar6de jaar
Aardrijkskunde11
Godsdienst22
Geschiedenis11
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen33
Nederlands44
Frans22
Engels22
Wiskunde34
Statistiek-1
Toegepaste sociale gedragswetenschappen:86
  • Toegepaste gedragswetenschappen
43
  • Toegepaste sociale wetenschappen
43
Filosofie22

Kunst

22
TOTAAL3232


Naast al deze vakken is er ook nog een GFL, een gemeenschappelijk funderend leerplan, en een leerplan financiële en economische vorming. Beide leerplannen omvatten voornamelijk maatschappelijke, artistieke, ICT- en economische doelen. We voorzien hier geen apart uur voor, maar koppelen deze doelen aan vakken, projecten en uitstappen.

Richting Welzijnwetenschappen

Welzijnswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, sociale en gedragswetenschappen, een basis statistiek en biologie. Je filosofeert over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, geluk en de zin van het leven. Daarnaast ontwikkel je een wetenschappelijk begrippenkader met betrekking tot sociale en gedragswetenschappen en leer je verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, sociaal recht, communicatie en de mens en zijn gedrag. Daartoe reflecteer je over wetenschappelijke theorieën. Je verwerft ook inzichten in de fysiologie en anatomie van de mens. Dat alles vanuit contexten en voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en welzijn.


Jouw profiel

Jij kan

  • geordend denken
  • logisch redeneren
  • complexere leerinhouden verwerven in een beperkt tijdsbestek
  • naar mens en maatschappij kijken op een wetenschappelijke manier
  • theoretische kaders uit de sociologie en psychologie toepassen in maatschappelijke contexten


Verder studeren

Mogelijke vervolgopleidingen zijn Sociale Gezondheidswetenschappen, Gezondheidszorg, Pedagogische Wetenschappen, Pedagogie van het Jonge Kind, Sport en Bewegen, Onderwijs en Sociaal-agogisch Werk.