Opvoeding en begeleiding

Lessentabel 3de graad Opvoeding en begeleiding

Klik hier voor totaaloverzicht lessentabel van alle studierichtingen van de 3de graad met finaliteit DUBBEL.5de jaar6de jaar
Aardrijkskunde11
Godsdienst22
Geschiedenis11
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen11
Nederlands33
Frans22
Engels22
Wiskunde22
Opvoeding en begeleiding:1616
Artistieke vorming11
TOTAAL3333


Richting Opvoeding en begeleiding

Opvoeding en begeleiding is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je ontwikkelt een wetenschappelijk-theoretische basis m.b.t. psychologie, (ortho)pedagogiek en deontologie en de mens en zijn plaats in de samenleving. Dat alles met oog voor contexten en voorbeelden uit de welzijnszorg. Vanuit een wetenschappelijk-theoretische basis leer je als toekomstig kinderbegeleider pedagogisch handelen en oriënteer je je op het begeleiden van mensen met een beperking.


Jouw profiel

Jij kan

  • (ortho)pedagogisch handelen
  • vanuit een theoretische benadering naar mens en samenleving, zorgverlening en begeleiding kijken
  • goed met kinderen omgaan
  • sociaal, creatief en communicatief handelen


Werken of verder studeren

In de dubbele finaliteit kan jij kiezen om te gaan werken of om verder te studeren. Mogelijke vervolgopleidingen zijn Pedagogie van het Jonge Kind, Onderwijs of Sociaal-agogisch werk.

 

Binnen Opvoeding en begeleiding ga je in het vijfde jaar 2 weken en in het zesde jaar 7 weken op stage.


Naast al deze vakken is er ook nog een GFL, een gemeenschappelijk funderend leerplan, en een leerplan financiële en economische vorming. Beide leerplannen omvatten voornamelijk maatschappelijke, artistieke, ICT- en economische doelen. We voorzien hier geen apart uur voor, maar koppelen deze doelen aan vakken, projecten en uitstappen.