Lessentabel 3de graad finaliteit DUBBEL


BEDRIJFSORGANISATIE

ELEKTROTECHNIEKEN

GEZONDHEIDSZORG 

OPVOEDING EN BEGELEIDING


5de jaar6de jaar5de jaar6de jaar5de jaar6de jaar5de jaar6de jaar
 ALGEMENE VORMING:Aardrijkskunde11111111
Godsdienst22222222
Geschiedenis11111111
Lichamelijke opvoeding22222222
Nederlands33223333
Frans33222222
Engels22222222
Natuurwetenschappen11112211
Wiskunde33332222
Informaticawetenschappen11------
Artistieke vorming----1111

SPECIFIEKE VORMING:Bedrijfsorganisatie1414------
Elektrotechnieken--1717----
Gezondheidszorg----1515--
Opvoeding en begeleiding:------1616
TOTAAL3333333333333333


Binnen Elektrotechnieken ga je zowel in het vijfde als het zesde jaar 2 weken op stage.

Binnen Gezondheidszorg en Opvoeding en begeleiding ga je in het vijfde jaar 2 weken en in het zesde jaar 7 weken op stage.

Binnen Bedrijfsorganisatie ga je zowel in het vijfde als zesde jaar 2 weken op stage. (onder voorbehoud)


Naast al deze vakken is er ook nog een GFL, een gemeenschappelijk funderend leerplan, en een leerplan financiële en economische vorming. Beide leerplannen omvatten voornamelijk maatschappelijke, artistieke, ICT- en economische doelen. We voorzien hier geen apart uur voor, maar koppelen deze doelen aan vakken, projecten en uitstappen.