Lessentabel 3de graad finaliteit DOORSTROOM domeinoverschrijdend


ECONOMIE-MODERNE TALEN

ECONOMIE-WISKUNDE

LATIJN-MODERNE TALEN

LATIJN-WISKUNDE

WETENSCHAPPEN WISKUNDE


5de jaar6de jaar5de jaar6de jaar5de jaar6de jaar5de jaar6de jaar5de jaar6de jaar
 ALGEMENE VORMING:

Aardrijkskunde1111111121
Godsdienst2222222222
Geschiedenis 2222222222
Lichamelijke opvoeding2222222222
Nederlands4444444444
Frans4433443333
Engels3232322222
Duits22--33----
Wetenschappen:

  • Biologie
------1122
  • Chemie
------2132
  • Fysica
------1123
Wiskunde3466346666
Natuurwetenschappen222222----
Informaticawetenschappen---1---1-1SPECIFIEKE VORMING:

Economie5555------
Latijn----4444--VRIJE RUIMTE:

Keuzepakket2222222222
  • STEM (indien 2de graad STEM gekozen)


  • Wiskunde (indien 6u wiskunde 3de graad)


  • Spaans


  • Kunst en filosofie32323232323232323232


In de 2 uur vrije ruimte (keuzepakket) geven we je de mogelijkheid om op graadbasis een pakket naar eigen interesse en talenten te kiezen. Opgelet: je kan enkel STEM kiezen als je dit keuzepakket al in de tweede graad volgde. Je kan enkel extra wiskunde kiezen als je 6u wiskunde volgt.


Naast al deze vakken is er ook nog een GFL, een gemeenschappelijk funderend leerplan, en een leerplan financiële en economische vorming. Beide leerplannen omvatten voornamelijk maatschappelijke, artistieke, ICT- en economische doelen. We voorzien hier geen apart uur voor, maar koppelen deze doelen aan vakken, projecten en uitstappen.