Lessentabel 3de graad finaliteit DOORSTROOM domeingebonden


BEDRIJFSWETENSCHAPPEN

WELZIJNSWETENSCHAPPEN


5de jaar6de jaar5de jaar6de jaar
 ALGEMENE VORMING:Aardrijkskunde1111
Godsdienst2222
Geschiedenis1111
Lichamelijke opvoeding2222
Nederlands4444
Frans3322
Engels2222
Duits12--
Natuurwetenschappen2133
Wiskunde3434
Statistiek---1
Informaticawetenschappen11--
Kunst--22

SPECIFIEKE VORMING:Bedrijfswetenschappen109--
Toegepaste sociale gedragswetenschappen:--86
  • toegepaste gedragswetenschappen
--43
  • toegepaste sociale wetenschappen
--43

Filosofie

--22
TOTAAL32323232


Naast al deze vakken is er ook nog een GFL, een gemeenschappelijk funderend leerplan, en een leerplan financiële en economische vorming. Beide leerplannen omvatten voornamelijk maatschappelijke, artistieke, ICT- en economische doelen. We voorzien hier geen apart uur voor, maar koppelen deze doelen aan vakken, projecten en uitstappen.