Lessentabel 3de graad finaliteit ARBEIDSMARKTGERICHT


LASSEN-CONSTRUCTIE

BASISZORG EN ONDERSTEUNING


5de jaar6de jaar5de jaar6de jaar
 ALGEMENE VORMING:Godsdienst2222
Lichamelijke opvoeding2222
Engels2222
PAV:5555
  • Mavo/Wiskunde
3333
  • Nederlands
2222
Artistiek vorming--22

SPECIFIEKE VORMING:Lassen-constructie2222--
Basiszorg en ondersteuning:--2020
  • zorg
--55
  • indirecte zorg en logistieke ondersteuning
--33
  • pedagogisch handelen
--44
  • stage
--88

33333333


Binnen Lassen-constructie ga je zowel in het vijfde als in het zesde jaar 2 weken op stage.

Binnen Basiszorg en ondersteuning ga je zowel in het vijfde als in het zesde jaar 8 weken op stage. In de weken dat je niet op stage bent, heb je inhaaluren voor je vakken.


Naast al deze vakken is er ook nog een GFL, een gemeenschappelijk funderend leerplan, en een leerplan financiële en economische vorming. Beide leerplannen omvatten voornamelijk maatschappelijke, artistieke, ICT- en economische doelen. We voorzien hier geen apart uur voor, maar koppelen deze doelen aan vakken, projecten en uitstappen.