Latijn-wiskunde

Lessentabel 3de graad Latijn-wiskunde

Klik hier voor een totaaloverzicht lessentabel van alle studierichtingen met finaliteit DOORSTROOM-DOMEINOVERSCHRIJDEND.5de jaar6 de jaar
Aardrijkskunde11
Godsdienst22
Geschiedenis 22
Lichamelijke opvoeding22
Biologie11
Chemie21
Fysica11
Nederlands44
Frans33
Engels22
Wiskunde66
Latijn44
Informaticawetenschappen-1
Keuzepakket:
 • STEM (in de 2de graad STEM gevolgd)
 • Extra wiskunde (voor lln. met standaard 6u wiskunde)
 • Spaans
 • Kunst en Filosofie

22
TOTAAL3232

Richting Latijn-wiskunde 

Latijn-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde. Je verwerft via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Je bestudeert taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Daarnaast leer je abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiep je jouw wiskundige vaardigheden.


Jouw profiel 

Jij kan

 • inzicht tonen in complexe leerinhouden
 • vlot verbanden leggen tussen leerinhouden
 • logisch redeneren
 • complexere leerinhouden verwerven in een beperkt tijdsbestek
 • geordend denken
 • wiskundig abstracte begrippen en concepten hanteren
 • taal op een abstracte en gestructureerde manier analyseren
 • inzichtelijk wetenschappelijke inhouden verwerken (biologie, fysica en chemie)


Verder studeren

Een doorstroomrichting houdt heel veel mogelijkheden open om verder te studeren. Mogelijke vervolgopleidingen zijn o.a. (Dier-)geneeskunde, Tandheelkunde, Rechten, Politieke en Sociale Wetenschappen en Ingenieurswetenschappen.

In de 2 uur vrije ruimte (keuzepakket) geven we je de mogelijkheid om op graadbasis een pakket naar eigen interesse en talenten te kiezen. Opgelet: Je kan enkel STEM kiezen als je dit keuzepakket al in de tweede graad volgde. Je kan enkel extra wiskunde kiezen als je 6u wiskunde volgt.


Naast al deze vakken is er ook nog een GFL, een gemeenschappelijk funderend leerplan en een leerplan financiële en economische vorming. Beide leerplannen omvatten voornamelijk maatschappelijke, artistieke, ICT- en economische doelen. We voorzien hier geen apart uur voor, maar koppelen deze doelen aan vakken, projecten en uitstappen.