Latijn-moderne talen

Lessentabel 3de graad Latijn-moderne talen

Klik hier voor een totaaloverzicht lessentabel van alle studierichtingen met finaliteit DOORSTROOM-DOMEINOVERSCHRIJDEND.5de jaar6de jaar
Aardrijkskunde11
Godsdienst22
Geschiedenis 22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Frans44
Engels32
Duits33
Natuurwetenschappen22
Wiskunde34
Latijn44
Keuzepakket:
  • STEM (in de 2de graad STEM gevolgd)
  • Extra wiskunde (enkel voor lln. met standaard 6u wiskunde)
  • Spaans
  • Kunst en Filosofie
22
TOTAAL3232

Richting Latijn-moderne talen

Latijn-moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket moderne talen. Je verwerft via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Je bestudeert taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Daarnaast verdiep je jouw communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt je uit op het vlak van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen.


Jouw profiel 

Jij kan

  • inzicht tonen in complexe leerinhouden
  • vlot verbanden leggen tussen leerinhouden
  • logisch redeneren
  • complexere leerinhouden verwerven in een beperkt tijdsbestek
  • taal op een abstracte en gestructureerde manier analyseren
  • literatuur en cultuur analyseren en creatief verwerken


Verder studeren

Een doorstroomrichting houdt heel veel mogelijkheden open om verder te studeren. Mogelijke vervolgopleidingen zijn o.a. Taal- en Letterkunde, Journalistiek en Psychologie.


In de 2 uur vrije ruimte (keuzepakket) geven we je de mogelijkheid om op graadbasis een pakket naar eigen interesse en talenten te kiezen. Opgelet: je kan enkel STEM kiezen als je dit keuzepakket al in de tweede graad volgde. Je kan enkel extra wiskunde kiezen als je 6u wiskunde volgt.


Naast al deze vakken is er ook nog een GFL, een gemeenschappelijk funderend leerplan, en een leerplan financiële en economische vorming. Beide leerplannen omvatten voornamelijk maatschappelijke, artistieke, ICT- en economische doelen. We voorzien hier geen apart uur voor, maar koppelen deze doelen aan vakken, projecten en uitstappen.