Economie-wiskunde

Lessentabel 3de graad Economie-wiskunde

Klik hier voor een totaaloverzicht lessentabel van alle studierichtingen met finaliteit DOORSTROOM-DOMEINOVERSCHRIJDEND. 5de jaar6de jaar
Aardrijkskunde11
Godsdienst22
Geschiedenis 22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Frans33
Engels32
Natuurwetenschappen22
Wiskunde66
Economie55
Informaticawetenschappen-1
Keuzepakket:
 • STEM (in de 2de graad STEM gevolgd)
 • Wiskunde (voor lln. met standaard 6u wiskunde)
 • Spaans
 • Kunst en Filosofie
22
TOTAAL3232

In de 2 uur vrije ruimte (keuzepakket) geven we je de mogelijkheid om op graadbasis een pakket naar eigen interesse en talenten te kiezen. Opgelet: je kan enkel STEM kiezen als je dit keuzepakket al in de tweede graad volgde. Je kan enkel extra wiskunde kiezen als je 6u wiskunde volgt.


Naast al deze vakken is er ook nog een GFL, een gemeenschappelijk funderend leerplan, en een leerplan financiële en economische vorming. Beide leerplannen omvatten voornamelijk maatschappelijke, artistieke, ICT- en economische doelen. We voorzien hier geen apart uur voor, maar koppelen deze doelen aan vakken, projecten en uitstappen.


Richting Economie-wiskunde 

Economie-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Je verwerft inzicht in macro- en micro-economische concepten en de werking van ondernemingen. Je leert logisch en kritisch denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Daarnaast leer je abstracte wiskundige concepten te gebruiken en scherp je jouw wiskundige vaardigheden aan.

 

Jouw profiel

Jij kan

 • geordend denken
 • logisch redeneren
 • complexere leerinhouden verwerven in een beperkt tijdsbestek
 • wiskundig theoretisch-abstracte begrippen en concepten, eigenschappen en methodes hanteren en gebruiken bij het oplossen van problemen
 • logisch en kritisch redeneren
 • vanuit concrete maatschappelijke contexten de belangrijkste (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden doorgronden
 • wiskundig denken, redeneren en argumenteren


Verder studeren

Een doorstroomrichting houdt heel veel mogelijkheden open om verder te studeren. Mogelijke vervolgopleidingen zijn o.a. Handelswetenschappen, Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen en Informatica.