Economie-moderne talen

Lessentabel 3de graad Economie-moderne talen 

Klik hier voor een totaaloverzicht lessentabel van alle studierichtingen met finaliteit DOORSTROOM-DOMEINOVERSCHRIJDEND. 5de jaar6de jaar
Aardrijkskunde11
Godsdienst22
Geschiedenis 22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Frans44
Engels32
Duits22
Natuurwetenschappen22
Wiskunde34
Economie55
Keuzepakket:
 • STEM (in de 2de graad STEM gevolgd)
 • Extra wiskunde (voor lln. met standaard 6u wiskunde)
 • Spaans
 • Kunst en Filosofie
22
TOTAAL3232

In de 2 uur vrije ruimte (keuzepakket) geven we je de mogelijkheid om op graadbasis een pakket naar eigen interesse en talenten te kiezen. Opgelet: je kan enkel STEM kiezen als je dit keuzepakket al in de tweede graad volgde. Je kan enkel extra wiskunde kiezen als je 6u wiskunde volgt.


Naast al deze vakken is er ook nog een GFL, een gemeenschappelijk funderend leerplan, en een leerplan financiële en economische vorming. Beide leerplannen omvatten voornamelijk maatschappelijke, artistieke, ICT- en economische doelen. We voorzien hier geen apart uur voor, maar koppelen deze doelen aan vakken, projecten en uitstappen.


Richting Economie-moderne talen 

Economie-moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en moderne talen. Je verwerft inzicht in macro- en micro-economische aspecten en de werking van ondernemingen. Je leert logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Bovendien gebruik je wiskundige concepten om economische problemen op te lossen. Daarnaast verdiep je jouw communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt je uit op het vlak van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen.


Jouw profiel

Jij kan

 • geordend denken
 • logisch redeneren
 • complexere leerinhouden verwerven in een beperkt tijdsbestek
 • wiskundig abstracte begrippen en concepten hanteren
 • logisch en kritisch redeneren
 • vanuit concrete maatschappelijke contexten de belangrijkste (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden doorgronden
 • taal op een abstracte en gestructureerde manier analyseren 
 • literatuur en cultuur analyseren en creatief verwerken


Verder studeren

Een doorstroomrichting houdt heel veel mogelijkheden open om verder te studeren. Mogelijke vervolgopleidingen zijn o.a. Handelswetenschappen, Bedrijfskunde, Taal- en Letterkunde en Toegepaste Taalkunde.