Bedrijfswetenschappen

Lessentabel 3de graad Bedrijfswetenschappen

Klik hier voor totaaloverzicht lessentabel van alle studierichtingen binnen DOORSTROOM-DOMEINGEBONDEN.5de jaar6de jaar
Aardrijkskunde11
Godsdienst22
Geschiedenis11
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen21
Nederlands44
Frans33
Engels22
Duits12
Wiskunde34
Bedrijfswetenschappen109
Informaticawetenschappen11
TOTAAL3232

Richting Bedrijfswetenschappen

Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie. Je verwerft inzicht in macro- en micro-economische concepten en de werking van ondernemingen. Je leert logisch en kritisch denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Bovendien gebruik je wiskundige concepten om economische problemen op te lossen.


Jouw profiel

jij kan

  • geordend denken
  • logisch redeneren
  • complexere leerinhouden verwerven in een beperkt tijdsbestek
  • je verdiepen in de belangrijke macro- en micro-economische concepten en bedrijfseconomie
  • verbanden leggen tussen de economische concepten
  • wiskundige vaardigheden inzetten en deze gebruiken om problemen op te lossenVerder studeren

Mogelijke vervolgopleidingen zijn Handelswetenschappen, Bedrijfskunde, International affairs, Sociaal-economische Wetenschappen en Onderwijs.
Naast al deze vakken is er ook nog een GFL, een gemeenschappelijk funderend leerplan, en een leerplan financiële en economische vorming. Beide leerplannen omvatten voornamelijk maatschappelijke, artistieke, ICT- en economische doelen. We voorzien hier geen apart uur voor, maar koppelen deze doelen aan vakken, projecten en uitstappen.