Algemene vorming 1B

1B met kennismakingspakketten en keuze-uren

Beeld2
Engels1
Frans2
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Mavo3
Muziek1
Natuur en Ruimte2
Nederlands4
Techniek4
Wiskunde4
Totaal algemene vorming27
Kennismakingspakketten*2
Keuze-uren**2
Klasuur***1
Totaal32

 De leerplandoelen ICT behandelen we niet in een apart vak maar tijdens maandelijkse ICT-projecten.

*** Klasuur: 

1 lesuur per week wordt een uur met de titularis, de klassenleraar, ingeroosterd. Tijdens dit lesuur word je begeleid in het leven zoals het is op het Sint-Claracollege. Projecten en thema’s ... worden ingeleid. 

Er wordt tijd vrijgemaakt voor feedbackgesprekken naar aanleiding van het rapport of situaties die zich voordoen. Er wordt gewerkt aan een goede klassfeer. 

Leren plannen en leren leren worden extra in de verf gezet.