Algemene vorming 1A

1A met klassieke talen

Aardrijkskunde 2
Beeld 1
Engels 1
Frans 4
Geschiedenis 1
Godsdienst  2
Lichamelijke opvoeding 2
Mens en samenleving 1
Muziek 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Techniek 2
Wiskunde 4
Totaal algemene vorming 27
Latijn * 5
Totaal 32

 

*Latijn