Algemene vorming 1A

1A met keuzepakketten

Aardrijkskunde2
Beeld2
Engels1
Frans4
Geschiedenis1
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Mens en samenleving1
Muziek1
Natuurwetenschappen2
Nederlands4
Techniek2
Wiskunde5
Totaal algemene vorming29
Keuzepakketten*3
Totaal
32

De leerplandoelen ICT behandelen we niet in een apart vak maar tijdens maandelijkse ICT-projecten.