Maatschappij- en welzijnswetenschappen

Lessentabel 2de graad

Maatschappij-en welzijnswetenschappen

Klik hier voor totaaloverzicht lessentabel van alle studierichtingen binnen DOORSTROOM-DOMEINGEBONDEN.3de jaar4de jaar
Aardrijkskunde11
Godsdienst22
Geschiedenis11
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen33
Nederlands44
Frans33
Engels22
Wiskunde44
Psychologie en sociologie66
Filosofie22

Kunst

22
TOTAAL3232


Richting Maatschappij-en welzijnwetenschappen

Maatschappij- en welzijnswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een inleiding in filosofie en met sociologie en psychologie. Je maakt een begin met het filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goed en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Dat alles vanuit contexten en voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en welzijn. Daarnaast ontwikkel je een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader en leer je verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. Daartoe maak je kennis met klassieke psychologische en sociologische theorieën.

 

Maatschappij-en welzijnswetenschappen is een domeingebonden doorstroomrichting die je voorbereidt op een specifiek pakket van bachelors die aansluiten bij deze studierichting. Je wordt met andere woorden al iets gerichter opgeleid.


Jouw profiel

Jij kan

  • inzicht tonen in complexere leerinhouden
  • verbanden leggen tussen leerinhouden
  • logisch redeneren, vooral binnen de focus van de studierichting maatschappij- en welzijnswetenschappen
  • op een analytische en wetenschappelijke manier kijken naar mens en samenleving
  • menswetenschappelijke concepten op een abstracte manier hanteren om zo alle aspecten van het menselijk bestaan te bestuderen en begrijpen

 

ICT: De leerplandoelen ICT behandelen we niet in een apart vak maar tijdens maandelijkse ICT-projecten.