Maatschappij en welzijn

Lessentabel 2de graad Maatschappij en welzijn

Klik hier voor totaaloverzicht lessentabel van alle studierichtingen met finaliteit DUBBEL.3de jaar4de jaar
Aardrijkskunde11
Godsdienst22
Geschiedenis11
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen21
Nederlands44
Frans22
Engels22
Wiskunde33
Maatschappij en welzijn:1213
  • Gezondheidsbevordering
66
  • Ontwikkeling en pedagogisch handelen
55
  • Anatomie en fysiologie
12
Artistieke vorming22
TOTAAL3333


Richting Maatschappij en welzijn

Maatschappij en welzijn is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. In functie van zorgverlening en begeleiding ontwikkel je een wetenschappelijk-theoretische basis m.b.t. gezondheidsbevordering, ontwikkelingspsychologie, (ped)agogisch handelen, communicatie, de mens en zijn plaats in de samenleving en fysiologie en anatomie. Op basis daarvan leer je vanuit een holistische mensvisie in een gezinscontext zorg- en begeleidingsactiviteiten uitvoeren met oog voor de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van kinderen, jongeren en volwassenen.

Maatschappij en welzijn heeft een dubbele finaliteit. Het bereidt je voor op een job of een professionele bachelor die inhoudelijk aansluit bij de studierichting.


Jouw profiel

Jij kan

  • fijn motorisch werken
  • vanuit een theoretische benadering naar mens en samenleving, zorgverlening en begeleiding kijken
  • theoretische kaders inzetten bij het uitvoeren van opdrachten m.b.t. indirecte zorg, zorgverlening en begeleiding
  • sociaal en communicatief handelen

 

ICT: De leerplandoelen ICT behandelen we niet in een apart vak maar tijdens maandelijkse ICT-projecten.