Bedrijfswetenschappen

Lessentabel 2de graad Bedrijfswetenschappen

Klik hier voor totaaloverzicht lessentabel van alle studierichtingen binnen DOORSTROOM-DOMEINGEBONDEN.3de jaar4de jaar
Aardrijkskunde11
Godsdienst22
Geschiedenis11
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen22
Nederlands44
Frans44
Engels33
Wiskunde44
Economie66
Informatica2-
Informaticawetenschappen-2
Businessproject1-
Duits
-1
TOTAAL3232

Richting Bedrijfswetenschappen

Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie. Via de specifieke vorming in economie verwerf je inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen.

Bedrijfswetenschappen is een domeingebonden doorstroomrichting die je voorbereidt op een specifiek pakket van bachelors die aansluiten bij deze studierichting. Je wordt met andere woorden al iets gerichter opgeleid.


Jouw profiel

Jij kan

  • inzicht tonen in complexere leerinhouden
  • verbanden leggen tussen leerinhouden
  • logisch redeneren, vooral binnen de focus van de studierichting bedrijfswetenschappen
  • vanuit concreet maatschappelijke contexten de belangrijkste (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden doorgronden

ICT: De leerplandoelen ICT behandelen we niet in een apart vak maar tijdens maandelijkse ICT-projecten.