Ziekte & afwezigheid

Wanneer je niet op school kan zijn, verwittig je zo snel mogelijk de school. Dit kan telefonisch 014 67 85 72 of via mail afwezig@sintclara.kobart.be of een bericht (naar scc.afwezig) op Smartschool. 


Ben je afwezig geweest, dan breng je de eerstvolgende dag dat je weer naar school komt zelf het attest naar het onthaal. Leerkrachten verwachten dat je na je afwezigheid zo snel mogelijk bijgewerkt bent. 


Bij een korte afwezigheid kan het attest door je ouders geschreven zijn, bij een langere periode (meer dan 3 dagen) volgt steeds een doktersverklaring.


Als je de school vroeger verlaat, ga je eerst langs het onthaal om toelating te vragen. 


De afwezigheid vlak voor of tijdens een proefwerk moet je altijd met een doktersattest staven. 


Ongewettigd afwezig zijn betekent spijbelen en wordt door de school opgevolgd volgens de afspraken zoals beschreven in het schoolreglement.