Verzekering

Voor al je vragen omtrent verzekering lichamelijke schade van onze leerlingen kan je terecht bij Griet Van Laerhoven

 

VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN

Onze school heeft een verzekering afgesloten voor lichamelijke ongevallen. Als jouw kind een ongeval meemaakt op school (bv. een verstuikte voet), dan zal jouw ziekenfonds een groot deel van de kosten terugbetalen. Meestal worden echter niet alle kosten door het ziekenfonds terugbetaald: een deel (het remgeld) van de dokters-, ziekenhuis-, apothekerskosten blijft te uwen laste. Deze laatste kosten zullen door de schoolverzekering worden vergoed.

Deze verzekering is van toepassing op alle activiteiten die door de school georganiseerd worden én op de weg van huis naar school en omgekeerd via de normale (kortste) weg. 

 

Belangrijk: de school is niet verzekerd voor materiële schade aan eigendommen van de leerlingen en kan hiervoor ook niet aansprakelijk worden gesteld. 

Wanneer jouw kind zelf schade toebrengt aan een ander kind (materieel of lichamelijk) kan de school ook niet aansprakelijk worden gesteld. Wij raden je aan om voor dergelijke schadegevallen een familiale verzekering af te sluiten.

Wanneer jouw kind betrokken raakt bij een verkeersongeval (al dan niet in fout) met een motorvoertuig, geef je het ongeval best aan via de verzekering van de bestuurder. Indien gewenst kan dit ook via de schoolverzekering, maar dan ben je enkel verzekerd voor de lichamelijke schade van jouw kind.


Hoe verloopt de administratie bij een dergelijk ongeval?

  1. Je doet zo vlug mogelijk (uiterlijk 24u na het ongeval) aangifte van het ongeval bij het onthaal van de school. Je verklaart gedetailleerd hoe het ongeval gebeurd is en wat de kwetsuren zijn.
  2. Van de school ontvang je een geneeskundig getuigschrift dat de dokter dient in te vullen. Je geeft dit ingevuld getuigschrift zo snel mogelijk terug af aan het onthaal.
  3. De school doet aangifte bij de ongevallenverzekering (IC verzekeringen)
  4. Na aangifte bij de verzekeringsinstelling ontvang je het formulier 'uitgavenstaat' samen met de verdere richtlijnen i.v.m. het indienen van de door jou gemaakte kosten.
  5. Na herstel bezorg je een bewijs van volledig herstel van de dokter terug aan het onthaal.
  6. Binnen +/- 14 dagen zullen de door jou gemaakte kosten worden terugbetaald door storting op jouw bankrekening. Als je veel en langdurige kosten heeft, kun je een tussentijdse terugbetaling aanvragen.