Sport op school

lichamelijke opvoeding:

De lessen vinden plaats in de naburige sporthallen of terreinen van de atletiekclub. Verplaatsingen gebeuren met de fiets. Je doet dit op een veilige manier en je volgt nauwlettend de instructies op van de begeleidende leerkracht.

Tijdens de turnlessen draag je het turnuniform van de school. Je voorziet het van je naam, aangezien iedereen hetzelfde uniform heeft. Je zorgt er ook voor dat het elke week gewassen wordt. 

Met het oog op de analyse van bepaalde bewegingen houden de leerkrachten lichamelijke opvoeding zich het recht voor om opgenomen beeldmateriaal van leerlingen te gebruiken voor didactische doeleinden. Ouders die hier bezwaar tegen hebben, kunnen dat schriftelijk meedelen aan de leerkracht lichamelijke opvoeding.


zwemmen:

Van de leerkracht LO ontvang je de data bij het begin van het schooljaar. Deze noteer je in je planningsagenda. Op die dagen zorg je dat je dan naast je turngerief ook je zwemgerief bij hebt.

De zwemlessen zijn gegroepeerd in zwemblokken. Hiervoor zijn volgende afspraken gemaakt:

1ste & 2de graad:
  Per zwemblok mag je één zwemles missen.
  Een tweede les missen = inhaalzwemmen na elk zwemblok tijdens een middagpauze.

3de graad:
  Hier mag je slechts twee lessen missen over het gehele schooljaar.
  Een derde les missen = inhaalzwemmen tijdens een middagpauze.

Leerlingen die deze afspraken zonder een grondige (gewettigde) reden naast zich neerleggen, krijgen een woensdagnamiddagstudie.


inhaallessen zwemmen:

Ook indien je eerder o.w.v. een medisch attest niet mee kon zwemmen, word je nadien toch verplicht om deel te nemen aan de inhaalles zwemmen - net zoals je ook andere vakken moet inhalen na een afwezigheid.


vervangtaken:

Lichamelijke opvoeding is een vak van de basisvorming en als zodanig verplicht voor elke leerling. Wie een ‘gedetailleerd medisch attest’ heeft voor de lessen LO en zwemmen kan deelnemen aan aangepaste activiteiten en/of kan ingeschakeld worden bij bepaalde opdrachten. Een gedetailleerd medisch attest laat immers deelname aan de les LO of zwemmen toe, zij het in beperkte mate. Je bent dan uiteraard ook in LO-kledij.

Als je om medische redenen niet kan deelnemen aan de les LO of zwemmen, dan krijg je een theoretische en/of praktische vervangtaak die leereffect heeft ten aanzien van de doelstellingen van het vak. Tenzij anders afgesproken, werk je aan deze vervangtaak in het vaklokaal, onder toezicht van de leraar LO. Deze vervangtaak wordt geëvalueerd en opgenomen in de eindbeoordeling. De vakgroep bepaalt de evaluatiecriteria. 


middagsport:

Alle dagen behalve op woensdagmiddag worden er middagsporten georganiseerd: balsporten in klassencompetitie voor de eerste graad en dans. De praktische afspraken worden in de loop van september bekend gemaakt.  

Zolang de weersomstandigheden het toelaten, kan er tijdens de pauzes naar hartenlust gesport worden, indien er geen geplande wedstrijden doorgaan.

Supporters kunnen naast het sportterrein gaan zitten maar liggen en/of zonnebaden is niet toegestaan.

Wij vragen nadrukkelijk goed zorg te dragen voor het materiaal. De ballen leg je aan het einde van de pauze terug in de ballenbox. Het andere sportmateriaal kan je in ruil voor je pasje ontlenen en  breng je na afloop terug naar de sportcaravan of naar het onthaal.


scholencompetitie:

Op woensdagnamiddag zijn er competitiewedstrijden tussen verscheidene scholen voor voetbal, volleybal, basketbal en zwemmen. Als je daarin geïnteresseerd bent, geef je je naam op bij je turnleerkracht bij het begin van het schooljaar.