Proefwerken

Voor het begin van elke proefwerkenperiode krijg je de proefwerkenregeling van jouw klastitularis. De halve dag voor het begin van het eerste proefwerk heb je vrij om te studeren. Er zal je worden gevraagd of je gebruik wil maken van de studiemogelijkheden op school, ofwel tot 12.00u ofwel ook in de namiddag tot 15.40u.  


Tijdens de proefwerken is er namiddagstudie op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. De avondstudie stopt de dag voor het begin van de proefwerken in het 1ste jaar.   

Eén week voor het begin van je proefwerkenreeks start de “sperperiode”. In die week blijft je agenda blanco. Er worden dan geen overhoringen of taken meer gepland om je de kans te geven je proefwerken voor te bereiden.  


De afwezigheid vlak voor of tijdens een proefwerk moet je altijd met een doktersattest staven. Een gemist proefwerk haal je in principe na de reeks in. Je bespreekt dit met mevr. Sips.

Als leerling van de eerste graad blijf je tijdens de proefwerken tot 11.55u op school. Zit je in de tweede of derde graad en ben je om 10.00u klaar met je proefwerk, mag je naar huis indien je hiervoor de toestemming hebt gekregen van je ouders. Anders blijf je in de studie tot 11.55u of tot 15.40u. Er is een aparte regeling voor de mondelinge proefwerken op het einde van het schooljaar.


Wanneer je betrapt wordt op spieken of medewerking verleent tot spieken, betekent dit dat je een nul krijgt op het (deel)proefwerk dat je op dat moment aflegt. Er volgt ook een lange woensdagnamiddagstudie. Je gsm of smartwatch bovenhalen tijdens een proefwerk wordt ook gezien als een vorm van spieken.


Ook plagiaat is een oneerlijke praktijk. Plagiaat of letterdieverij genoemd is “het overnemen van stukken, gedachten, redeneringen van anderen en deze laten doorgaan voor eigen werk”. Hiervoor kan je uiteraard ook geen punten krijgen omdat je de tekst niet zelf hebt geschreven.


HIER vind je een overzicht van de start en einddatum van de proefwerken SJ 2023-2024