"Neen tegen pesten"

We zeggen “neen tegen pesten, ook tegen cyberpesten”. Indien er toch wordt ge(cyber)pest meld je dit best aan een leerkracht of via sarah.willems@sintclara.eu die dit doorgeeft aan de fixers. Dit zijn leerkrachten die gaan werken aan het herstel. De fixers zullen het gesprek aangaan met de gepeste leerling én de pestende leerling. Doel is het pesten definitief te laten stoppen.

In het geval van cyberpesten blokkeer je best de afzender en zorg je voor bewijsmateriaal door van het bericht een screenshot te maken.


Persoonlijke problemen of moeilijkheden met klasgenoten kan je best toevertrouwen aan je klasleraar, een leerlingbegeleider, de pedagogisch directeur mevr. Verheyen of onze contactpersoon van het CLB, Joke Lauwerysen. Je kan dit rechtstreeks doen of via mail. Het overleg met één van de leerlingbegeleiders gaat door in hun eigen lokaal G103.


Leerlingbegeleiders:

martine.ceyssens@sintclara.kobart.be

wim.verbeeck@sintclara.kobart.be

sabrina.lepera@sintclara.kobart.be

kristien.ciancio@sintclara.kobart.be

sarah.willems@sintclara.kobart.be


Pedagogisch directeur:

hannde.sips@sintclara.kobart.be


Contactpersoon CLB voor onze school

jokelauwerysen@vclb-kempen.be