Medisch onderzoek en vaccinaties

HPV- vaccinaties tijdens het 1e middelbaar

De Vlaamse Overheid biedt het vaccin tegen het humaan papillomavirus (HPV) gratis aan aan alle jongens en meisjes in het eerste jaar van het secundair onderwijs. Ouders geven schriftelijk toestemming dat deze vaccinatie al dan niet mag plaatsvinden. Deze vaccinatie is niet verplicht.

Een volledige vaccinatie bestaat uit 2 inentingen in de bovenarm in de loop van één schooljaar. Deze vaccinaties worden toegediend door verpleegkundigen van het CLB. Zij komen hiervoor naar onze school.

Voor deze vaccinatie is geen inhaalvaccinatie voorzien. Wie in het eerste jaar secundair geen gebruik maakt van het aanbod, kan daarna geen gratis vaccins meer krijgen.

 

Medisch onderzoek tijdens het 3e middelbaar

Elk kind dat schoolloopt in een erkende school in Vlaanderen moet naar het CLB voor een systematisch contact (medisch onderzoek).

Concreet voor het secundair onderwijs staat dit contact gepland tijdens het 3e middelbaar.

Naast het wegen en meten, het onderzoeken van gehoor en zicht gaat er ook aandacht naar de gezinssituatie, leefgewoonten en welbevinden.  

Tijdens het 3e middelbaar wordt een vaccinatie toegediend tegen tetanus, difterie en kinkhoest.  Ouders geven schriftelijk toestemming dat deze vaccinatie al dan niet mag plaatsvinden. Deze vaccinatie is niet verplicht.