Laptops in de school

Met de laptops zorgen we ervoor dat elke leerling op ieder moment in de les toegang heeft tot de digitale omgeving.

We opteren voor dezelfde laptop voor iedere leerling. Dit geeft elke leerling dezelfde kansen en mogelijkheden.

 

Troeven

 

  • Elke leerling kan zijn digitale vaardigheden trainen.
  • Leerinhouden zijn mogelijks op maat van de leerling zodat ze op hun eigen tempo begeleid worden.
  • Het wordt gemakkelijk om documenten te delen met andere leerlingen of een groepswerk te maken.
  • Er is afwisseling in werkvormen wat de motivatie van de leerlingen verhoogt.
  • Tijdens studie-uren is er meer variatie in de opdrachten voor de leerlingen mogelijk.

 

Alle nodige software wordt door de school geïnstalleerd op de laptop.

Je dient zelf oortjes of een hoofdtelefoon te voorzien.

 

Alle herstellingen binnen garantie zijn gratis en worden uitgevoerd door Signpost.

Buiten garantie betaal je een maximale herstelkost van 39 euro.

Schade buiten de garantie is de schade die je zelf veroorzaakt zoals bv. valschade, waterschade…

Indien er moedwillige schade toegebracht is aan het toestel zal er een offerte opgemaakt worden door Signpost voor de herstelling van de laptop.

 

Bij problemen, vragen of melding van een defect ga je tijdens de pauze naar de ICT-helpdesk bij het onthaal.

Zorg ervoor dat voor afgifte van je toestel je alle gegevens in the cloud (OneDrive) hebt opgeslagen!!

De ICT-medewerker zal bepalen of het om een hardware- of softwareprobleem gaat.

Als het probleem niet meteen verholpen kan worden, krijg je een vervangtoestel in bruikleen voor maximum 6 weken.

 

Voor meer info zie onze D.O.E.L brochure.