GSM-gebruik

Wij staan geen gsm’s toe tijdens de korte pauzes. ’s Middags geldt volgende regeling: 

 • Zit je in de eerste graad, dan mag je je gsm niet gebruiken, noch op de speelplaats, noch in de cafetaria.
 • Zit je in de tweede graad, dan mag je je gsm enkel gebruiken tijdens de eetbeurt in de turnzaal. Eenmaal op de speelplaats berg je je toestel op.
 • Zit je in de derde graad, dan mag je je gsm enkel gebruiken tijdens de eetbeurt in de F- of G-blok. Eenmaal op de speelplaats berg je je toestel op.


De overige maatregelen zijn: 

 • Geen gsm tijdens de lessen (enkel mits toestemming van de leraar) of in de gang tijdens de wissels.
 • Fotograferen of filmen van medeleerlingen is ten strengste verboden! Houd je je niet aan deze afspraak of gebruik je MP3, Ipod of andere apparaten die niet thuis horen op school tijdens de schooluren dan worden deze ‘afgenomen’. Je haalt ze op het einde van de dag weer op aan het onthaal. Elke inbreuk betekent een aantekening, 3 aantekeningen per semester leiden tot een korte woensdagnamiddagstudie. Je gsm of smartwatch bovenhalen tijdens een proefwerk wordt gezien als een vorm van spieken. 
 • Je brengt je gsm op eigen verantwoordelijkheid mee. Onze schoolverzekering dekt geen schade aan gsm’s.


Waardevolle tips:

 • Ga steeds respectvol om met de anderen, ook via de nieuwe media.
 • Wees verstandig en geef je wachtwoord nooit door! Verander regelmatig van wachtwoord.
 • Beveilig je facebookprofiel! 
 • Beheer je facebookpagina op een positieve manier, d.w.z. toon je op een positieve manier aan je facebook friends.
 • Hoed je voor valse profielen, grooming, sexting e.d.!
 • Wees voorzichtig met het doorgeven van erg persoonlijke gegevens en foto’s via het internet, ook aan vrienden. Vanaf het moment dat de andere over die informatie beschikt, heb je er geen controle meer over en kan ze op grote schaal verspreid worden.
 • Denk na over wat je schrijft. Wat jij grappig vindt, komt niet altijd als een grap over en kan zelfs kwetsend overkomen. Het gebruik van emoticons zoals ☺ kan helpen duidelijk maken dat iets als grap bedoeld is.