Begeleid leren

Wanneer het huiswerk (taken en lessen) niet verloopt zoals zou moeten, kunnen ouders, leerkrachten of leerlingen een aanvraag doen voor huiswerkbegeleiding. Een trimester lang wordt tijdens het achtste lesuur een extra klas ‘begeleid leren’ ingericht en bekijkt een studiebegeleider je studiemethode. Ook de voorbereiding op de proefwerken gebeurt dan op school onder begeleiding tijdens de namiddagstudie van het betreffende trimester.