Avondstudie

Vanaf de tweede week van september is er avondstudie voorzien voor leerlingen die op school willen studeren van 15.40u tot 16.30u. 

De school verwacht dat iedere leerling er ernstig werkt en studeert. Indien je de avondstudie ernstig of meermaals stoort, zal je de toegang tot dit studie-uur ontzegd worden en verwittigt de school je ouders hiervan.


Je kan ook verplicht naar de avondstudie verwezen worden, indien je herhaaldelijk niet in orde bent met je materiaal of er niet in slaagt een taak tijdig in te dienen. Voor grotere taken volstaat een 8ste uur echter niet. Je krijgt dan de kans om dit tijdens een woensdagnamiddagstudie recht te zetten.