Mooie slaagcijfers in het hoger onderwijs

Trots op onze oud-leerlingen!


Elk jaar zien we in juni een delegatie zesdejaars onze middelbare schoolbanken verlaten. Met veel trots zwaaien we hen uit en verwachtingsvol kijken we uit naar hoe zij hun verdere studieloopbaan in handen nemen of waar ze in het werkveld hun carrière zullen starten. Familieleden, kennissen of oud-leerkrachten houden ons vaak nog wel wat op de hoogte en op onze jaarlijkse oud-leerlingenavond (telkens de laatste vrijdag van november) komen ze ook graag zelf voluit vertellen over het studentenleven of hun eerste jobervaring.


Maar hoe doen onze jongeren het eigenlijk in vergelijking met de Vlaamse jeugd? Daarvoor kunnen we beroep doen op cijfers van de Onderwijsinspectie. 

 

Met fierheid stellen wij vast dat onze jongeren het goed tot zeer goed doen. Het studierendement ligt voor de SCC-jongeren vaak boven het Vlaamse gemiddelde. Voor Latijn-moderne talen en Latijn-wiskunde kunnen we gezien de kleine aantallen helaas geen representatieve cijfers geven.