Mooie slaagcijfers in het hoger onderwijs

Trots op onze oud-leerlingen!


Elk jaar zien we in juni een delegatie zesdejaars onze middelbare schoolbanken verlaten. Met veel trots zwaaien we hen uit en verwachtingsvol kijken we uit naar hoe zij hun verdere studieloopbaan in handen nemen of waar ze in het werkveld hun carrière zullen starten. Familieleden, kennissen of oud-leerkrachten houden ons vaak nog wel wat op de hoogte en op onze jaarlijkse oud-leerlingenavond (telkens de laatste vrijdag van november) komen ze ook graag zelf voluit vertellen over het studentenleven of hun eerste jobervaring.


Maar hoe doen onze jongeren het eigenlijk in vergelijking met de Vlaamse jeugd? Daarvoor kunnen we beroep doen op de cijfers van het departement Onderwijs die deze om de drie à vier jaar aan de directies ter beschikking stelt.  


Met fierheid stellen wij vast dat onze jongeren het goed tot zeer goed doen. Het studierendement en de tijd waarin men een bachelordiploma behaalt, liggen voor de SCC-jongeren vaak boven het Vlaamse gemiddelde.