Schoolreglement en leefregels

Klik hier voor het reglement voor het secundair onderwijs in onze school.

Klik hier voor onze leefregels.

 

Welkom in onze school!

Beste ouders
Beste leerling

 

Het doet ons plezier dat je gekozen hebt voor onze school.

Terecht verwacht je van onze school goed onderwijs, een respectvolle omgeving en een pluralistisch geïnspireerde opvoeding. Ons hele schoolteam zal zich dagelijks inzetten om jou optimaal te begeleiden.

 

Dit schoolreglement brengt je op de hoogte van het reilen en zeilen in onze school en de rechten en plichten die de leerlingen en hun ouders hebben.

Als ouder draag je de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding van je kinderen. Wij hopen dan ook dat je ze zal aanmoedigen om de gemaakte afspraken na te leven.

We hopen goed te kunnen samenwerken en we danken voor het vertrouwen in ons schoolteam.

 

Welkom in het Sint-Claracollege!

De directie en het voltallige schoolteam.