Onze visie

Wij zijn een school met P!T. Dit kleine, doch krachtige woord vertelt heel wat over onze school en de visie die we dagelijks uitdragen.

 

P!T want al het grootse is ooit klein begonnen. De kerntaak van onze school is leerlingen rijker maken en hen vleugels geven op cognitief, sociaal en motorisch vlak. Dat is onze grootste uitdaging en die gaan we met plezier elke dag aan!

 

P!T want wij zijn een pittige school! Wij zijn een bruisende gemeenschap die jongeren toont dat je zoveel kan leren, en niet alleen vanuit de schoolboeken. Onze school is bijzonder rijk aan allerlei projecten en evenementen en zet graag samenwerkingsverbanden uit met andere scholen, bedrijven, universiteiten, de gemeente, verenigingen… Zo ervaren jongeren dat naar school gaan 'pittig’ kan zijn, in de goede betekenis van boeiend, bruisend, interessant.

 

P!T want wij staan voor een positieve, inspirerende en toekomstgerichte aanpak.

 

In het Sint-Claracollege geloven we in de kracht van mensen, hun talenten en ontwikkeling. In een vriendelijk en hartelijk leer- en leefklimaat willen we alle leerlingen aanmoedigen het beste van zichzelf te geven, we willen hun zelfvertrouwen aanwakkeren en hen laten opgroeien tot kritische en evenwichtige volwassenen. Hierbij engageren we ons vanuit een christelijk en  fundamenteel vertrouwen in de groeimogelijkheden van elke mens. We streven ook naar een hoog welbevinden bij alle actoren. Personeelsleden, leerlingen, ouders … we willen dat ieder zich goed voelt op onze school!

 

 

 

 


Wij willen een school zijn die inspireert op velerlei vlakken. In de eerste plaats hopen we dat directie, leerkrachten en ondersteunend personeel een inspirerend voorbeeld kunnen zijn; niet alleen door hun kennis of kunde, maar ook de manier waarop ze zingeving geven aan hun leven of door de waarden en normen waarvoor ze staan. Daarnaast hechten we ook veel belang aan zingeving. We zullen daardoor regelmatig momenten inbouwen om jongeren te laten reflecteren en de tijd te nemen om even stil te staan in én bij het leven.

 

 

 Wij zijn een dynamisch onderwijscentrum ingebed in het sociale weefsel van de regio. We streven naar kwaliteitsvol en eigentijds onderwijs. Hoge slaagcijfers in het hoger onderwijs en goede tewerkstellingskansen tonen aan dat we kwaliteit hoog in het vaandel dragen. Eigentijds en toekomstgericht onderwijs realiseren we door de pedagogische en didactische deskundigheid van het lerarenteam permanent te bevorderen, door nieuwe pedagogische inzichten en methodes te implementeren in onze school, door nauwe contacten met de bedrijfswereld te onderhouden en door blijvend te investeren in onze infrastructuur en door ons aanbod.