Slotmoment met alle leerlingen

28 juni 2024

10u00 - 12u00 Slotmoment met alle leerlingen (klasmoment + schoolviering) + bespreken vakantietaken en herexamens