1 september '23-'24

 

HOE VERLOOPT JE EERSTE SCHOOLDAG? 

 

Eerste jaar 

De eerste 2 lesdagen (vrijdag en maandag) blijft jouw klastitularis bij jouw klas. Deze 2 dagen staan volledig in het teken van elkaar leren kennen en de school leren kennen. Meer info krijg je nog via een aparte brief die je ontvangt bij het afhalen van de laptop. De onthaalbrochure die je ontving tijdens de inschrijving, vind je ook HIER terug. 


2B 

De hele voormiddag blijft je klastitularis bij jouw klas. In de namiddag gaan de eerste lessen van start. 


Overige jaren 

De eerste twee lesuren blijft je klastitularis bij jouw klas. Vanaf het derde lesuur gaan de lessen van start.  

In 6OC gaan de stages pas van start op donderdag 6 september. Vrijdag 1 september komen deze leerlingen gewoon een hele dag naar school.  

 BIJ WIE ZIT JE IN DE KLAS? EN WAAR MOET JE ‘S OCHTENDS NAARTOE? 

 

Jullie zijn waarschijnlijk allemaal heel erg benieuwd naar je klasgenoten. 

 

Eerste jaar 

Voor de leerlingen van het eerste jaar rollen we de rode loper uit. Onze leerkrachten begeleiden hen vanop de speelplaats naar de aula, waar zij na een hartelijk welkom te weten komen bij wie ze in de klas zitten. 


Tweede tot en met zesde jaar 

De klaslijsten van het tweede tot en met het zesde jaar komen donderdag 31 augustus vanaf 13u00 op Smartschool. Hier kan je dus zien bij wie je zit en bij welk lokaalnummer op de speelplaats je vrijdagochtend verwacht wordt.