Financieel-logistiek directeur (m/v)

Vacature financieel-logistiek directeur (m/v)


KOBArT groepeert 4 secundaire en 12 basisscholen in de ruime regio van Turnhout, waaronder het

Sint-Claracollege. Naast samenwerken worden door alle scholen betrokkenheid, acceptatie en groei in

het kader van de katholieke dialoogschool hoog in het vaandel gedragen.

Het Sint-Claracollege is een secundaire school met meer dan 1000 leerlingen in een modern gebouw in

de dorpskern van Arendonk. Op dezelfde campus vind je ook een basisschool en kinderdagverblijf

waarmee wordt samengewerkt.

De school is op zoek naar een financieel-logistiek directeur om samen met de algemeen (personeels-)

directeur en de pedagogisch directeur in gedeeld leiderschap de school aan te sturen.

Meer info over de school vind je op www.sintclara.be.


WAT IS JOUW TAAK?


Binnen het directieteam ben jij als adjunct-directeur verantwoordelijk voor de infrastructurele,

materiële, financiële en boekhoudkundige aspecten van het beleid. Je informeert en ondersteunt het

bestuursorgaan en je collega-directeurs. Je werkt samen met een sterk beleidsteam en gemotiveerd

middenkader die jij coacht en inspireert. Voor KOBArT werk je samen met de stafmedewerkers een

financieel beleid uit en volg je dit op.


WAT WE VAN JOU VERWACHTEN


  • Je getuigt van een christelijke levensvisie en een geëngageerde betrokkenheid op de wereld.
  • Je bent ten minste in het bezit van een bachelordiploma, bij voorkeur in een economisch of financieel vakgebied.
  • Je voldoet aan de aanstellingsvoorwaarden van het onderwijs.
  •  Ervaring in een leidinggevende functie is een meerwaarde.
  • Je kan in dienst treden in januari 2024.


BIJ KOBArT KAN JE REKENEN OP...


Een warme, collegiale schoolomgeving. Door onze uitgebreide structuur en ondersteuning kom je, net

als je collega-directeurs uit andere KOBArT-scholen, terecht in een professionele omkadering. Hierbij is

er plaats voor je schooleigen accenten en visie. Nauwe contacten en overleg met andere directies

bieden dan ook de nodige inspiratie en een luisterend oor. Uiteraard brengt deze verantwoordelijke

functie een gevarieerd en uitdagend takenpakket met zich mee. Dagelijks ga je in dialoog met

uiteenlopende contacten: het schoolteam, schoolbestuur, stafmedewerkers, externe partners… en

bouw je samen met hen aan de school van morgen. Verder bieden we de 3-jarige vormingscursus CVA

aan waarbij je in contact komt met collega-directeurs uit heel Vlaanderen.


PROCEDURE


  • Mail je kandidatuur met motivatiebrief en curriculum vitae ten laatste 20 oktober 2023 naar: Dominique Devel, afgevaardigd bestuurder KOBArT, dominique.devel@kobart.be
  • Vermeld een referentiepersoon die we mogen contacteren. Een uitgebreide functiebeschrijving is op vraag verkrijgbaar.
  • Een eerste selectie gebeurt op basis van de schriftelijke kandidatuurstelling. De tweede selectie gebeurt op basis van een selectiegesprek eind oktober.
  • Voor meer informatie over de vacature kan je terecht bij Griet Wens, directeur Sint-Claracollege, griet.wens@sintclara.kobart.be en Dominique Devel.