Lessentabel 3e graad TSO


ELEKTRISCHE INSTALLATIETECHNIEKEN

HANDEL

SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN
 LESVAK 5de jaar 6de jaar 5de jaar 6de jaar 5de jaar 6de jaar

Major S Major T Major S Major T
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 2 2 4 4 4 4 4 4
Frans 2 2 5 4 3 3 3 3
Engels 2 2 3 3 2 2 2 2
Duits - - 3 3 - -

Wiskunde 3 3 3 3 3 3 3 3
Natuurwetenschappen 1 - 1 1 4 4 4 4
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1
 Geschiedenis 1 1 1 1 1 1 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2

Elektriciteit en labo 5 5

Installatiemethoden en realisaties 11 12


Bedrijfseconomie

9 10
Sociale wetenschappen4 4 4 4
Integrale opdrachten5 5 5 5
  Major sociale wetenschappen  •   Mens en maatschappij (M&M)
2 - 2 -
  •   Informatica S
1 - 1 -
  Major technische wetenschappen  •   Onderzoek en ontwerp (O&O)
- 2 - 2
  •   Informatica T
- 1 - 1