Lessentabel 3e graad BSO


LASSEN-CONSTRUCTIE

OFFICE & CUSTOMER ASSISTANT

VERZORGING

 LESVAK5de jaar6de jaar5de jaar6de jaar5de jaar6de jaar
Godsdienst222222
Project algemene vakken444444
Lichamelijke opvoeding222222







Praktijk lassen-constructie1919----
Technologie lassen-constructie33----
Technisch vak lassen-constructie44----







Frans--32--
Engels--22--
Nederlands zakelijke communicatie

2-

Office & customer service (admin. en klantend.)--1922--







Muzikale opvoeding----1-
Plastische opvoeding----1-
Muzikale en plastische opvoeding



12
Verzorging en verantwoordelijkheden



-2
(Ped)agogisch handelen



54
(Ped)agogisch handelen praktijk



11
Directe zorg



54
Directe zorg praktijk



11
Indirecte zorg



22
Stages



1010