Lessentabel 3de graad ASO


ECONOMIE
MODERNE TALEN
LATIJN
MODERNE TALEN
LATIJN
WISKUNDE
STEM
WISKUNDE
WETENSCHAPPEN
Lesvak
5de jaar 6de jaar 5de jaar
6de jaar
5de jaar
6de jaar
5de jaar
6de jaar
5de jaar
6de jaar
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Frans 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Engels 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Duits 3 2 3 2 1 1 0/1* 0/1* 1 1Wiskunde 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6Esthetica (CLIL 6de-Frans)
1 1 1 1 1 1 - - 1 1
Natuurwetenschappen 2 2 2 2 - - - - - -
Economie 4 5 - - - - - - - -
Seminarie wiskunde 0/1 0/1 0/1 0/1 - - - - - -
Seminarie Duits - 1/0 - 1 - - - - - -
Sem. humane wetenschappen 1/0 - 1/0 - - - - - - -
Sem. filosofie - - - 1/0 - - - - - -


Latijn - - 4 4 4 4 - - - -Biologie - - - - 1 1 2 2 2 2
Chemie - - - - 1 1 2 2 3 3
Fysica (CLIL in 5de-Engels) - - - - 2 2 2 3 2 3
STEM - - - - - - 3 3 - -

* = Facultatief