Wetenschappen

Lessentabel 2de graad Wetenschappen

 voor totaaloverzicht lessentabel alle ASO-richtingen4de jaar
Aardrijkskunde1
Biologie2
Chemie2
Duits1
Engels3
Frans4
Fysica2
Geschiedenis (CLIL-Frans)2
Godsdienst2
Informatica1
Lichamelijke opvoeding2
Muzikale opvoeding1
Nederlands4
Plastische opvoeding-
Wiskunde5

Richting Wetenschappen 

Wetenschappers hebben altijd vijf uur wiskunde per week. 

In de derde graad groei je door in de specialisatie: wetenschappen-wiskunde.

 

Vakken algemene vorming

Wie vanaf het derde jaar (begin van de tweede graad) voor ASO kiest, begint aan een algemene vorming. Voortstuderen in het hoger onderwijs is vanzelfsprekend.

Behalve lichamelijke, plastische en muzikale opvoeding, zijn alle vakken 'theoretisch' van aard.

Een brede talenopleiding (Frans, Engels en vanaf het vierde jaar Duits) en een grondige wiskundige vorming is eigen aan elke ASO-richting. Verder zijn er voor elke ASO’er algemeen vormende vakken: aardrijkskunde, geschiedenis,  godsdienst en minstens een basispakket wetenschappen.

 

Meer individueel en zelfstandig 

In de tweede graad krijg je geregeld individuele opdrachten en zelfstandig werk. De meeste leerlingen van de derde graad krijgen ook seminaries: thematisch uitgewerkte groepslessen met geregeld individuele opdrachten (humane, vreemde talen, wetenschappelijke projecten en begeleiding bij onderzoekscompetenties). Kernwoorden voor ASO: leergierigheid – grondigheid - zelfstandigheid.

 

Lees meer

Lees minder

 De toekomst 

Met je ASO-opleiding in het secundair onderwijs ben je nog niet klaar voor de arbeidsmarkt: voortstuderen in het hoger onderwijs is het vanzelfsprekende vervolg. 

De meeste professionele bacheloropleidingen liggen binnen het bereik van elke afgestudeerde ASO’er. Voorbehoud is er wel voor hogere opleidingen die bijvoorbeeld een bijzondere vooropleiding technische, artistieke of praktische kennis en vaardigheden veronderstellen (vb. muziekconservatorium, elektromechanica). 

Academische (al dan niet universitaire) opleidingen zijn voornamelijk aangewezen voor leerlingen met een ASO-vooropleiding. De gekozen studierichting in het ASO is soms, maar lang niet altijd, van belang bij de keuze van een geschikte academische studie. 

Zuiver wetenschappelijke of ingenieursopleidingen verwachten vaak heel wat voorkennis van wiskunde en/of wetenschappen. Dit geldt in mindere mate voor taalgerichte, sociale of sommige economische opleidingen.