Verzorging-voeding

lessentabel 2de graad
Verzorging-voeding

Klik hier voor totaaloverzicht lessentabel alle BSO-richtingen4de jaar
Frans
2
Godsdienst
2
Handvaardigheid
2
ICT
1
Lichamelijke opvoeding
2
Muzikale opvoeding
1
Plastische opvoeding
2
Project algemene vakken
6
Zorg voor gezondheid
3
Zorg voor interieur en linnen
4
Zorg voor omgangsvormen
4
Zorg voor voeding
5

Richting Verzorging-voeding

Wanneer kies je voor BSO richting verzorging-voeding?:

  • Je kiest deze richting als je graag met en voor mensen wil werken.
  • Je wil sociaal vaardig worden.
  • Je hebt interesse voor voeding.
  • Je hebt aandacht voor een verzorgde leef- en woonomgeving.
  • Je bent graag praktisch en creatief bezig.

Kortom, je hebt belangstelling voor de zorg voor mensen. 

Lees meer

Lees minder

De hoofdvakken 

In de tweede graad gaat de meeste aandacht naar het verwerven van basiskennis en vaardigheden op het vlak van huishoudkunde. Naast een beroepsgerichte vorming krijg je ook een zo breed mogelijke algemene vorming.

Zorg voor gezondheid

Hier leer je hoe je zorg kunt dragen voor jezelf en ook voor mensen om je heen. Je ervaart het belang van het zorg geven en zorg ontvangen om je goed te voelen.

Zorg voor voeding

Door de praktische toepassing word je vaardig in het kiezen en behandelen van voedsel. Je leert praktische, smaakvolle en betaalbare maaltijden te bereiden.

Zorg voor omgangsvormen

Vanuit het stilstaan bij je eigen 'ik' wordt er een brug geslagen naar de jonge en oude zorgvrager. Je leert jezelf en de zorgvragers beter kennen en wordt geoefend in het gepast omgaan met hen. In de praktijk wordt er veel aandacht besteed aan animatieactiviteiten zoals voorlezen, bewegingsactiviteiten …

Zorg voor interieur en linnen

In dit vak leer je zorg dragen voor de huishoudelijke component. Een instelling zoals een kinderdagverblijf of een verzorgingstehuis vormt een 'huishouden'. Zoals in een gezin worden ook hier allerlei activiteiten verricht om tegemoet te komen aan de behoeften van de personen die behoren tot dat huishouden. Deze huishoudelijke activiteiten houden onder meer verband met het inrichten en het onderhouden van de woning, het aanschaffen en onderhouden van kleding, bad- en huishoudlinnen en het aankopen en serveren van voedsel.

Drie maal per schooljaar organiseren we vakoverschrijdende projecten onder directe begeleiding van de leraar. De opgedane kennis binnen de algemene vorming en de beroepsgerichte vorming wordt in de praktijk omgezet.